Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je nejsnadnější a nejrychlejší cestou pro věřitele, jak se s minimálními náklady, které jsou při využívání našich služeb ve většině případů nižší než náklady řízení soudního, ale nikdy vyšší, dopracovat k exekučnímu titulu. Navíc novelizace zákona o rozhodčím řízení přijatá v roce 2012 odstranila případné pochybnosti nejen občanské, ale i právní veřejnosti, protože výslovně a jednoznačně upravila možnost využívání rozhodčích doložek v rámci sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv a současně k zajištění zvýšené ochrany spotřebitelů stanovila nezbytné náležitosti rozhodčích doložek. Rovněž najisto postavila výběr rozhodce a samotné rozhodčí řízení vyvolané z titulu těchto smluv. Rozhodčí řízení je ideální pro ty, kteří uzavírají se svými klienty větší množství relativně stejných smluv (formulářové smlouvy), kdy předmětem smluv nejsou zpravidla složité právní vztahy a důvodem sporu ve zdrcujícím případě bývá neplnění těchto smluv druhou smluvní stranou.

Rozhodování sporů rozhodci působícími při Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., přináší rychlé a kvalitní rozhodování předními osobnostmi české právnické obce, které jsou jako rozhodci zapsány v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti.


Adresa

Sokolská třída 60,
120 00 Praha 2 - Nové Město
IČ: 26421381
DIČ: CZ26421381

Kontakty

tel.: + 420-224 941 949
email: spolecnost@rozhodci-rizeni.cz